Skapande skola

Personita_bildkort119 Lsa_bildkort115_2_2_2_2_2 Bildkort_Grnadal_-08052_1
Bildkort: Personita och Cope. © Marina Lukyanova & OH-verlag

Skapande Skola-projekt på din skola!

Kulturrådets krav på professionaletet

Din skola kan anlita mig, Veronica Grönte, inom ett Skapande skola-projekt, eftersom jag uppfyller de krav på professionalitet som Kulturrådet kräver av sina aktörer. Läs mera om kraven här.

Utvärdering sänd till Kulturrådet
Kristinedalskolan i Oskarshamn utvärderar Skapande skola-projektet som jag ansvarade för. Ett utdrag:

Fråga 1
Hur har insatserna inom Skapande skola bidragit till att eleverna uppnått måluppfyllelse enligt Lgr11 t ex vad gäller inlärning, studiemotivation, studieresultat?

"Absolut! Vi kunde inte ha valt något mer givande. Eleverna blev inspirerade till att skriva och det verkar som om de flesta har tagit till sig strategierna. Bra att det är enkelt och tydligt. Flera elever har frågat när Veronica ska komma tillbaka. Osäkra skrivare har fått ökat självförtroende när det gäller skrivning."

Fråga 2
Vilka resultat eller effekter från Skapande skola har hittills kunnat identifieras t ex vad gäller arbetssätt, utveckling av undervisning etc?

"Alla elever i åk 2 och 3 kan skriva en kort berättelse med röd tråd. Årskurs 1 kan berätta med ”röd tråd”. Här kan vi med säkerhet se ett resultat."

Läs hela referensen här.

Kontakta mig idag, så att vi kan planera upplägg och datum i god tid.
veronica@pennvassaren.se
073-90 12 12 5

Läsa och skriva i alla ämnen

Läs om hur MaketeMetoden i Pennvässaren kan underlätta vägen till en ökad måluppfyllelse i svenska.

Skarmavbild 2015-01-24 kl. 19.04.45

Artikel om metodiken i tidningen ALFA

Referenser

Skapande skola, Vedby, Klippans kommun (F - åk 6)
Kontaktperson: Karin Nyberg

Skapande skola, Norra skolan, Motala (åk 2, 3 och 5)
Lärare - Ilona Lokka, tel (arbete) 0141-22 51 59
Lärare - Inga-Lisa Andersson, tel (arbete) 0141-22 51 59
Läs utvärdering.

Övriga referenser
Referenser från lärare - och från Läsa-skriva-räkna-satsningen.
Röster från lärare som arbetar med de yngre åldrarna och de äldre.

Skrivarverkstad i årskurs F-6

Jag introducerar arbetet med Makete-metoden i Pennvässaren och ni fortsätter sedan på egen hand.

Hur lägger vi upp arbetet?

Bäst resultat uppnås med minst 2 träffar/klass under en termin.
Åk 2-6, 80-90 minuter per tillfälle och klass.
Åk F-1, 60 minuter per tillfälle och klass.
Gärna en lärarträff som introduktion.
När en skola beställer minst 2 dagar bjuder jag alla pedagoger på skolan på en workshop.

Pengarna söks via Kulturrådet

Pengar söks centralt i kommunen i början av februari varje år.
Läs mera om Skapande Skola.

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

Kontakta mig idag för mer information:

Veronica Grönte
veronica@makete.se
073-90 12 12 5

Veronica MaketeMetoden i Pennvässaren

Veronica Grönte

Jag är mellanstadielärare. Sedan början av 90-talet har jag sökt lära känna dramaturgins värld, och har utifrån denna kunskap utvecklat en metodik som underlättar konstruktion och analys av berättelser.

Arbetssättet har fått ett namn. Makete-metoden i Pennvässaren.

Metoden fanns från början förklarad i kompendierna SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar/ Divendo förlag 1997-2000 men presenteras sedan 2002 i handledningen Pennvässaren, utgiven av Studentlitteratur.

För pedagoger inom barn- och ungdomsskolan leder jag fortbildningskurser och för allmänheten håller jag skrivarkurser.

Här presenterar jag tillsammans med Studentlitteratur material och övningar som kompletterar och underlättar arbetet med Pennvässaren.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! 

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications