Berättelsen i No-ämnet

Smkryp

Att berätta och skriva för att lära i alla ämnen

Att skapa spännande berättelser utifrån fakta, att förbereda berättandet och skrivandet med en research är självklart för proffessionella författare. Hur kan vi i skolan använda oss av detta arbetssätt för att skapa liv i torra fakta? Läs artikel i Handledarskap 3/2011.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse i svenska och i No-ämnen.

Spännande berättelser...

Att redovisa ett ämnesområde i form av en spännande berättelse skapar intresse hos åhörarna. En berättelse som berör hjälper oss dessutom att minnas faktauppgifter och förstå sammanhang bättre. Och... torra fakta brukar inte räcka för att få människor att tänka och handla annorlunda.

...på olika sätt

En berättelse kan gestaltas på olika sätt - som en rapp, en dramatisering eller visas på duk i form av ett bildspel eller en rörlig film.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Att skriva spännande berättelser om historiska eller samtida personer ligger nära till hands. Britt-Marie Lidesten som arbetar på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet föreslog att vi skulle skriva berättelser om djur, på samma sätt - steg för steg - som när berättelser om människor skapas.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan. Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Karaktärsschema

Vi hjälptes åt att söka fakta och fyllde ett karaktärsschema med uppgifter.

Hinderschema

En grovplanering av berättelsen om myran Myrsan skapades i ett hinderschema.

hinderbana_1_hinder234.jpg
Bild: Hinderschema Makete-metoden/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag

Faktauppgifterna vävdes sedan in i ett lekfullt sammanhang. Berättelsen publicerades i tidningen Bi-lagan nr 3 - 2003.

myrans_vag.png

Berättelser om djur - lek med faktauppgifter

Karaktärsschemat är i första hand avsett för att beskriva en människa. När vi fyller schemat med fakta om ett djur, en vattendroppe eller kanske en näckros, får vi tänka några extra varv innan vi kommer fram till hur vi ska kunna svara på frågorna.

karaktrsschema218_1_1.jpg


© Veronica Grönte & Argument Förlag

Ryggsimmaren

I karaktärsschemat ställs frågor som kräver att vi måste förstå sammanhanget innan vi kan svara. Vi väljer nu ryggsimmaren som studieobjekt.

dammryggsimmare_andas
Foto: Bioresurs

Använder karaktären smink?

Vad svarar vi på det? En lärare i Gislaved som studerade ryggsimmaren lekte med ordet och tänkte att "smink" - kanske kunde vara de glänsande luftblåsorna som ryggsimmaren bär på ryggen. Vackert skimrande när den ses underifrån.

Vilken hemlighet har ryggsimmaren?

Kanske är hemligheten att den kan flyga? Ryggsimmaren tillbringar större delen av sin tid under vattnet - upp och ner - och verkar inte särskilt flygkunnig. Men, när nöden kräver det kan den förflytta sig med hjälp av sina vingar. Ingen hade väl trott att detta skulle kunna ske!

4-menings-berättelse  -  Ryggsimmaren

Ryggsimmaren Ryggis var hungrig och letade efter frukost i dammen.
Huvudkaraktären vill något särskilt - har ett mål. Fråga: Hur ska det gå?

Då kom en gädda och ville äta upp honom.

Ett hinder gör det omöjligt för huvudkaraktären att nå sitt mål.
Ryggis simmade ner till botten så gäddan inte kunde se honom.
Hindret får en lösning.
Gäddan simmade iväg och Ryggis fångade ett grodyngel och sög i sig det.
Huvudkarakären når sitt mål. Lyckligt slut. Svar: Så här gick det.

Frågor och svar blir berättelse

berattar-10-an_hemsidan

Berättar-10:an för skolan

10 frågor om ett djur blir spännande berättelse. Berättar-10:an.
9 frågor om ett djur blir spännande berättelse. Berättar-9:an.

Förståelse av samband

Redan medan vi samlar fakta börjar vi skapa en förståelse för hur saker och ting hör ihop. När vi arbetar två och två och småpratar om vilka faktauppgifter som kan passa in under de olika rubrikerna i schemat, kommer förståelse-processen igång. När vi "forskar" på detta sätt kan vi bara använda oss av texter och information som vi förstår innebörden av.

Fakta är utgångspunkten...

Karaktärsschemat ovan innehåller många frågor. Gott om fakta underlättar berättandet. För att påskynda processen - kan eleverna två och två söka fakta i en av spalterna: Fysiskt - utanpå eller Socialt - omkring. Eleverna delar sedan med sig av informationen till ett annat par. Därefter funderar de över uppgifterna i mittspalten Psykiskt - inuti. Där "leker" de med faktauppgifterna som de redan har.

... och sen skojar vi till det en aning

Det är lätt hänt att fantasin drar iväg med oss här. Viktigt att påminna eleverna om att det är FAKTA som är utgångspunkten i karaktärsschemat. Visst får vi också skoja till det lite, vi förmänskligar ju djuren en aning.

Smkryp

Falu Naturskola

I samarbete med Naturskolan i Falun och Mia Bucht har vi utformat ett arbetsstruktur där vi byggt vidare på det som redan var helt naturligt för lärarna på Falu Naturskolan - att håva, iaktta, rita förstoringar, söka fakta och fascineras av småkrypen och deras miljö.

Vandringen till sjön - en dramatisk berättelse

Läs berättelsen om skräddaren. Författare är Malin Eriksson, år 6, Håksbergs skola. Malin har samlat fakta om djuret och dess miljö i ett karaktärsschema. I ett hinderschema har hon grovplanerat berättelsen. Vandringen till sjön

Håksbergs skola

Lärarna Annelie Oscarsson och Frida Östlund från Håksbergs skola utanför Ludvika deltog i en fortbildningsdag på Falu Naturskola i maj 2006. Tillsammans med sina elever har de sedan prövat arbetssättet.

Annelie och Frida uttrycker sig så här:

"ALLA klarar nu att skriva en berättelse med en röd tråd!

hksberg_2.jpg

Vi har dramatiserat den tillsammans med hinderbanan.

hksberg_3.jpg

Alla våra 50 elever tillsammans i gymnastiksalen!

dscn4396.jpg

Metoden har en lugnande inverkan på eleverna eftersom de känner sig trygga med uppgiften, de vet vad de ska göra. Var och en ges dessutom förutsättningar att utvecklas från sin egen nivå.

dscn4407.jpg

Elever som tidigare haft svårt att fantisera, berätta och skriva blir nu nöjda med sin berättelse redan efter första försöket och vill gå vidare. I berättelser som skrevs utan grovplanering i hinderschemat hade eleverna svårare att leva sig in i djurets värld.

dscn4398.jpg

Vattenskalbaggens mål kunde till exempel vara att gå till pizzerian och hindren på vägen hämtades också gärna från elevernas egen erfarenhetsvärld - utan anpassning till djurets verklighet. Kombinationen av karaktärsschemat och hinderschemat ökade känslan och förståelsen för djuret och deras levnadsvillkor.

dscn4406.jpg

Det vi spontant säger redan nu är att vi borde ha lärt oss det här sättet att arbeta långt tidigare. Vi arbetar med ämnesövergripande arbete - SV/NO. Eleverna är flitiga och nyfikna.

hksberg_4_1.jpg

De har verkligen tagit till sig arbetssättet. Eleverna har med hjälp av arbetsmodellen upptäckt många nya samband i naturen, till exempel näringskedjan - att äta eller ätas, behovet av fortplantning och vikten av att ha en bra miljö att leva i.

hksberg_6_2.jpg

Nyfikenheten på övriga djur har väckts i och med att vi studerat djuren i vattnet. Att skapa spännande berättelser med smådjur som huvudkaraktärer har inspirerat både eleverna och oss!

arne_av_klas.jpgmulle_2_av_viktoria_1.jpgbagge_av_tobias_n.jpg


Berättelserna om djuren blir mer verklighetsförankrade när eleverna använder karaktärsschema och hinderschema för sin planering. Vi vet, för vi har jämförelsematerial.

dscn4394_1.jpg

ALLA kan nu skriva en berättelse som andra förstår. ALLA klarar att skriva en berättelse med en röd tråd. ALLA känner sig nöjda med sitt reslultat.

hksberg_5_1.jpg

Arbetet blir varken för lätt eller för svårt. Elever som redan med lätthet berättar och skriver kan med hjälp av detta arbetssätt utvecklas precis hur långt som helst. Det är en metod som passar alla förutsättningar och åldrar och som dessutom kan integreras med de flesta ämnen.

img_0240_1.jpg

En besökare som kom till vår presentation på skolforums skolutvecklingstorg - 2006 - upplevde att metoden förbereder eleverna för entreprenörsskap.

img_0244_1.jpg

Jo, det håller vi med om! Problemlösning är utgångspunkten och målet både för entreprenörer och författare till spännande berättelser."

img_0245.jpg

Elevexempel/berättelsebygge:
Skolår 4-6
Vandringen till sjön
Den välvda dykaren
Skolår 8
Berta Broccoli

Arbetsgången finns redovisad i Idéhäftet Berättarteknik. Häftet ingår i serien "Linnélektioner" som Skolprojekt Linné har gett ut med ekonomiskt stöd av Myndigheten för skolutveckling, nationella Linnédelegationen och Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

____________________________________________________________

Makete-metodens material och upphovsrätten

Ja, vad gäller? Hur får övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications