Inspirationsdag Sv/No

Tillsammans med Nationellt Resurscentrum i Biologi och Bioteknik och Britt-Marie Lidesten har jag hållit fortbildningsdagar utifrån Idéhäftet Berättarteknik. Tillsammans med Carina Norberg, biologilärare och specialpedagog på Njudungsgymnasiet i Vetlanda har jag också ansvarat för liknande dagar.

För kompetensutveckling kring metodiken som presenteras i Idéhäftet Berättarteknik finns olika möjligheter.

Fortbildningsdagar på egen hand - eller med handledning

För den skola som på egen hand vill fortbilda sig kan Idéhäftet Berättarteknik, tillsammans med information och materiel på denna hemsida, och kanske även dagordningen nedan vara till hjälp. Se även: Berättelsen i No-ämnet.

För den skola som vill bli handledd under en fortbildningsdag, finns möjlíghet att förlägga kursdagen på önskad ort.

-----------------------------------------------------------

Inbjudan till inspirationsdag

Skriv spännande berättelser utifrån No-fakta!

Hur hjälper vi våra elever att "forska" på ett meningsfullt sätt, att förstå sammanhang och att få en gemensam erfarenhet att samtala kring?

När fakta om människokroppen, växten, djuret eller avloppsvattnet omvandlas till historier som berör, väcks känslor till liv. Det vi känt, det minns vi.

Hvning_nrbild70K

Under dagen fångar vi smådjur med håvar i vattenkanten, iakttar och studerar djuren.

Hva-iskuber100K

Vi arbetar utifrån kursmaterialet Berättarteknik - Linnélektioner/ idéhäfte 1. Läs eller skriv ut.

Krrspiondel100K_2 Smkryp

Vi prövar olika berättar- och skrivövningar. Läs om hur eleverna på Håksbergs skola utanför Ludvika har arbetat. Vi kan ta hjälp av ett frågeformulär för att bygga en berättelse om ett djur.

Lupp

Berättarverktygen är hämtade från retoriken och filmdramaturgin och metodiken kan användas direkt i klassrummet eller med barngruppen i förskolan.

Skriva-kursjpg

Konceptet för fortbildningsdagen är utarbetat i samarbete med Nationellt centrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet/Britt-Marie Lidesten och Falu Naturskola/Mia Bucht.

Målgrupp
Lärare och elevassistenter i förskolan, grundskolan samt särskolan.
Kursen vänder sig till lärare som undervisar i Sv-, No- och So-ämnen och som vill arbeta med utomhuspedagogik.

Metodiken kan mycket enkelt anpassas till undervisning på gymnsiet.


Program

08.30  Vad är en spännande berättelse? Presentation av berättartekniken. 
09.45  Kaffe
10.15  Vi håvar småkryp utomhus och sorterar dem.
11.45  Lunch
12.30  Vi iakttar ett djur och ritar förstoring av det - karaktäristiskt utseende?
13.00  Vi samlar fakta om djuret i "karaktärsschema" och gör en grovplanering av berättelsen i "hinderschema".
14.00  Vi skriver korta texter om djuret utifrån givna förutsättningar.
14.30  Kort kaffepaus
16.00  Reflektion, diskussion
16.30  Avslutning

Vill du ha mer information om Fortbildningsdagen?
Skicka ett mail: veronica@makete.se

Makete-metodens material och upphovsrätten

Ja, vad gäller? Hur får övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Några länkar

Idéhäfte 2/Uteklassrummet - kan användas tillsammans med Idéhäfte 1/Berättarteknik
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik - erbjuder idéer och materiel vad gäller No-undervisningen.
Tidningen Bi-lagan finns att läsa på webben att eller prenumerera på utan kostnad.

Naturskolor

Naturskoleföreningen arbetar med utomhuspedagogik. Många naturskolor har egna hemsidor med konkreta idéer och förslag på undervisningsteman. Här finns länkar till några av dem.

Kristianstads Naturskola

Naturskolan i Lund
Hörjelgården - Lund
Solna Naturskola

Naturskolan i Falun
Naturskolan i Umeå
Miljöverkstaden - Helsingborg
Ekoskola - natur kultur miljö - Helsingborg

Halmstads Naturskola
Fredriksdals museer och trädgårdar - Helsingborg
Uppsala Naturskola / Upplandsstiftelsens Naturskola

Naturskolan i Eskilstuna

Malmö Naturskola
Karlstads Naturskola Solbussen

Naturskolan vid Sörmlandskusten - Nyköping

Övrigt

Myller
Småkryp
Om gråsuggan
ArtDatabanken

Hör gärna av dig med tips på fler adresser: veronica@makete.se

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Foto och text © Veronica Grönte 2007

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications