Veronica Grönte

veronica

Veronica Grönte

Telefon:
0380 - 100 15
073 - 90 12 12 5
E-post:
veronica@pennvassaren.se

Veronica Grönte

Jag är mellanstadielärare. Sedan början av 90-talet har jag sökt lära känna dramaturgins värld, och har utifrån denna kunskap utvecklat en metodik som underlättar konstruktion och analys av berättelser.

Arbetssättet har fått ett namn. MaketeMetoden.

Metoden fanns från början förklarad i kompendierna SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar/ Divendo förlag 1997-2000 men presenteras sedan 2002 i skrivhandledningen Pennvässaren, Studentlitteratur.

För pedagoger inom barn- och ungdomsskolan leder jag fortbildningskurser. Inom ramen för Skapande skola leder jag skrivarverkstäder för elever och för allmänheten håller jag skrivarkurser.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications