Dramaturgi - till vilken nytta?

aaaaaaaaaaa Student

Pennvssaren finns frn 1 febr 2012 att bestlla frn Studentlitteratur.


Retorik och dramaturgi (klassisk dramaturgi) avsljar hur den naturbegvade talaren/berttaren omedvetet hanterar sprket fr att berra sin publik. Genom att vi lr oss frst berttelsens "grammatik" fr fantasin en skjuts och vi nr fram med vrt budskap p ett effektivt stt.

Dramaturgins verktyg r anvndbara fr 7-ringen som vill skapa en  berttelse, fr manusfrfattaren som planerar en film och fr studenten som vill f struktur p en akademisk uppsats.

Skrivet p Wikipedia:

"Under 1900-talet har srskilda manusdoktorer utvecklats. Deras jobb innebr bland annat att hjlpa frfattare och manusfrfattare med feedback s att berttelsen kan: bli bttre strukturerad - den ska exempelvis inte innehlla trkiga transportstrckor, bli klarare motiverad - mottagaren ska frst varfr huvudkaraktren gr som den gr, hlla sig inom de ramar som mediet anger - inom filmbranschen kan det handla om att inspelningen inte ska bli fr dyr, inom bokbranschen kan det handla om att hlla sprket korrekt. Numera r det ovanligt att en frfattares verk blir publicerade eller producerade utan flera omskrivningar efter en dramaturgs kommentarer."

Skriv ut en handledning till filmanalys.

Dramaturgins allmngiltighet

Den klassiska dramaturgins regelverk anvnds i verfrd bemrkelse p olika omrden. Vi talar exempelvis om idrottens, krigets, barnavrdens, inlrningens och livets dramaturgi...

Dramaturgin och livsprocessen

Dramaturgins "befolkade" utvecklingskurva kan hjlpa oss att se oss sjlva som huvudkaraktr i vra liv, att det r vi sjlva som br det strsta ansvaret fr vra nskningar, drivkrafter och olika livsval. Ls en sammanfattning hr.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvssaren
Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

Kurvan visar oss att medgngar och motgngar varvas under vgen. Detta gller oss alla och denna vgrrelse r en frutsttning fr att vi ska komma vidare och kunna utvecklas som mnniskor.

Genom att teckna en "befolkad" utvecklingskurva vill jag frska visa att de tre viktigaste rollfigurerna huvudkaraktren, skurken (frstraren) och hjlten (hjlparen) inte bara pverkar oss utifrn utan ven inifrn. Det r frstrarens och hjlparens inbrdes konflikt som r drivkraften inom varje huvudkaraktr, fiktiv som verklig. Det r konflikten som ger berttelsen - eller livet - en framtrrelse, ett ml att strva mot.

Huvudkaraktrens kropp har jag valt att ge formen av ett hjrta - en kombination av Lumumma och Takete - hjlparen och frstraren. Se vidare om berttelsens konflikt.

Huvudkaraktren vill gra det goda och vill n sitt ml.
Skurken/frstraren/fienden vill hindra huvudkaraktren frn att n sitt ml.    
Hjlten/hjlparen/vnnen vill underltta fr huvudkaraktren att n mlet.

Se en modell och frklaring till utvecklingskurvan frn ett tidigare kompendium.

Dramaturgin och relationerna

Nr vi hamnar i konflikt och vill frska se vr egen del i problematiken fr att komma fram till en lsning, kan dramaturgin vara till hjlp. Att frska se sig sjlv inte bara som huvudkaraktr, utan ven som skurk/frstrare och hjlte/hjlpare i den situation som uppsttt kan underltta frstelsen. Att se sin motstndare som huvudkaraktr genom att frska leva sig in i hans eller hennes lngtan, behov och goda uppst kan hjlpa oss. En vlknd berttelse frn gamla testamentet kan eventuellt vara till hjlp.

Pennvssaren sid 260/Dramaturgin och livsprocessen

Dramaturgin och arbetslivet

Nr vi ska starta ett nytt projekt kan det vara intressant att med hjlp av dramaturgins befolkade utvecklingskurva grovplanera processen, fr att frbereda oss p de olika faser som vi kan frvnta oss p vg mot mlet.Vad kan vi frvnta oss ska hnda vid de bda vndpunkterna och vid mittpunkten?

Pennvssaren sid 320/Dramaturgins utvecklingskurva - analyser

Dramaturgin och skolarbetet/inlrningsprocessen

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvssaren
Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

Nr vi ska brja arbeta med ett nytt arbetsomrde kan det vara intressant att underska om dramaturgins befolkade kurva kan hjlpa oss att grovplanera projektet utifrn det ml vi formulerat. Kanske kan vi p ett bttre stt frbereda oss p de olika faser som r naturliga och frutsgbara i lngre processer.

Dramaturgi handlar om rollfrdelning...

Vem r huvudkaraktren i klassrummet, som ropar: "Hjlp mig!"
Vem r skurken, som snker och menar: "Du fattar ju noll. Det hr klarar du aldrig. Frresten skrattar alla redan t dig."
Vem r hjlten, som svarar: "Jag ser dig och jag tror p dig och din frmga. Jag vet att du kan. Och... jag finns hr om du skulle behva min hjlp."

Pennvssaren sid 248/Utvecklingstrappa-Pelles nya klder - Milton Stark

Dramaturgin och utvecklingssamtalet

 

hinderbanaberg_ny001.jpg
Bild: Filmens dramaturgi som hinderbana/Pennvssaren
Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

Bilden av den befolkade utvecklingskurvan med dess start och ml, hinder och lsningar, framtrrelse och vndpunkter kan hjlpa till att skapa meningsfulla och konstruktiva samtal som leder till framt. Huvudkaraktren str i fokus och kan efter hand komma fram till sin egen roll i inlrningsprocessen - och dra olika slutsatser.

Eleven (hon) kan

upptcka att hinder och lsningar finns p vgen mot ml - precis som i filmen.
dra sig till minnes att det ofta knns allra vrst fr huvudkaraktren i mitten av filmen.
frst att alla processer ser ut s hr - att hinder och lsningar r naturliga inslag p vgen mot mlet.
upptcka att det r genom att arbeta sig igenom hindren som hon lr sig och utvecklas.
inse att det r hon sjlv som r huvudkaraktren - att det r hon sjlv som mste gra jobbet.
kan dela upp det stora mlet i delml - teckna en "utvecklingstrappa".
kan frska arbeta med ett trappsteg i taget.
frst att om hon tar vara p sina starka sidor kan hon hjlpa sig sjlv p ett bttre stt.
knna att det finns mnniskor som vill hjlpa och henne p vgen.
bestmma sig fr att frska gra s gott hon kan fr att n mitt ml.

Pennvssaren sid 260/Dramaturgin och livsprocessen - tgrdsprogram
Lnge leve lrandet
- om vad som gynnar och hindrar effektivt lrande //Klas Mellander. Se nedan.
Mer om hjltens roll i idrottens dramaturgi. Nya Coaching fr bttre resultat //John Whitmore. Se nedan.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvssaren
Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

Dramaturgin och barnavrden

Jan Messing och Peter Westlund har skrivit rapporten.

barnavrdens_dramaturgi217_1.jpg


 

 

 

 

 

 


Ur tidningen PRAKTISKT TAGET som ges ut av Fokus Kalmar ln.

"Jan Messing har anvnt den klassiska dramaturgin inom barnavrden fr att f ett redskap som ppnar nya vgar, ett annorlunda stt att tnka:

 • P vilket stt finns jag som socialarbetare med i dessa barns liv?
 • r det ngot som de kan ha nytta av?
 • Hur ska jag kunna se och frst vad de behver just nu i denna livssituation?

 

Genom att anvnda dramaturgins berttarkonst ger det oss en frdjupad frstelse av olika perspektiv.  Dramaturgin hjlper oss att beskriva mnskliga dilemman. Det finns alltid dilemman i livet - dubbla knslor. Det sker alltid rrelser och barnen frmedlar detta till oss. Men vi kanske inte alla gnger fngar upp det barnet frmedlar. Med std i dramaturgin och det dramatiska berttandet fljdes insatser och resultat upp. Projektets fokus (det projekt som Jan Messing och Peter Westlund ledde) lg framfrallt p att se vad som hnder ur barnets/den unges perspektiv. Strvan var att se vrlden ssom barnet ser den:

Vad kan den sociala barnavrden lra av dramaturgin och det dramatiska berttandet - ssom systematik, mlinriktning, frstelse fr barnet och andras perspektiv, uppfljning och resultatanalys?"

Lena Berkeskr
Socialtjnsten i Oskarshamn
Ls hela artikeln p sidan 4 - i tidningen PRAKTISK TAGET Nummer 3-4/2003

Dramaturgin i inlrningen

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvssaren Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

 

Vi kan f hjlp att planera frelsningar och lektioner utifrn filmen dramaturgi och dess olika faser;

Lektion                      Film

uppmrksamhet                anslag

information                      presentation/frdjupning

bearbetning                      konfliktupptrappning

slutledning                       konfliktlsning

tillmpning                      avtoning

celemi_framsida40k.jpg

Boken r tillgnad mnniskor och fretag som vill vxa med utvecklingen.

"... en inspirerande kunskapssklla med praktiska tips och jordnra rd om hur man br utveckla och utvrdera sin egen och organisationens frmga till lrande."
Gunnar Christiani, personaldirektr, Astra-koncernen

Hur kommer det sig att framgngsrika pedagogiska frhllningsstt tar s lng tid att n skolan? Hur kommer det sig att god pedagogik mnga gnger inte kommer lngre n till fretagsvrlden, till den militra organisationen eller till idrottens coaching?

Kapitelexempel ur boken - Lnge leve lrandet

Lrande - ett mysterium
P jakt efter mening
Samspel i undervisningen
Hindren
Den nya eleven
Elevens vdjan
Pverkan
Dramaturgi
Retorik
Reklam

Ls ett utdrag ur boken.

Effektivt lrande frutstter frstelse, lust och aktivt deltagande

Allt effektivt lrande frutstter frstelse, lust och aktivt deltagande. Mlardalens hgskola anvnder sig av dramaturgins struktur och begrepp tillsammans med Klas Mellanders tankegngar. Ls mera hr.

Dramaturgin och det flexibla lrandet

Ronny Schueler skriver:

"Stora krav stlls p folkbildningens kurs- och cirkelanordnare fr att uppn framgngsrika kurser och studiecirklar p distans. Hur hlls en levande och lrande dialog igng? Hur blir alla sedda och hrda? Hur upprtthlls intresset och spnningen genom hela kursen? Hur utvecklas gruppdynamiken nr deltagarna som regel inte ses i det fysis-
ka rummet? Hur gr man fr att undvika avhopp frn kursen.

Inom teatern och filmen liksom i det dramatiska berttandet finns sedan antiken regler och sedvnjor fr detta. Det kallas dramaturgi. Det r inte s vanligt att idag tnka kring lrandets dramaturgi, i synnerhet i folkbildningens flexibla lrprocess, n mindre att konkret omstta det i praktiken.

Men det finns anledning att fundera kring och utveckla tankarna om den dramaturgiska processen i distansutbildningen. Inom clf (Nationellt centrum fr flexibelt lrande), dr frgan uppmrksammats, kommer ytterligare utvecklingsarbete att genomfras kring lrandets dramaturgi..."

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvssaren
Veronica Grnte & Argument Frlag 2002

Lrande r framtrrelse

[...] "Framtrrelse, drivkraft, identifikation, rytm och vndpunkt r alla dramaturgiska nyckelbegrepp. Varje enskild scenisk framstllning handlar om att hitta den rtta framtrrelsen, identifiera drivkrafterna och finna den rytm i dramat som publiken kan flja och identifiera sig med. Hr r det ltt att se likheterna med lrprocessen..."

Ls hela artikeln hr

Flexibelt lrande - Malm hgskola

"Projektet Flexibelt Lrande syftar till att utveckla den datorstdda undervisningens effektivitet genom att skapa och anvnda sig av olika berttarmodeller - "format". Formaten hmtar inspiration frn klassisk berttarteknisk och dramaturgisk kunskap frn bl a multimedia-, film- och TV-vrldarna. Projektet utgr ifrn vertygelsen att det gr att skapa bttre, mer stimulerande flexibelt lrande genom att tillmpa och ta hnsyn till grundlggande dramaturgiska begrepp som anslag, konflikt, utveckling/frdjupning, vndpunkt, identifikation, drivkrafter etc. Projektets konkreta ml r att stadkomma nya pedagogiska format fr datorstdd utbildning.

[...] Genom att skapa modeller fr undervisning, att ta hnsyn till dramaturgiska begrepp som "anslag", "konflikt", "utveckling/frdjupning" och "vndpunkt" vill vi skapa undervisningsformer som ger studenter strre drivkrafter in i materialet. Lrandet frbttras genom att studenterna fr starkare drivkrafter och ett tydligare material att arbeta med.

Ett material som ocks tar hnsyn till behovet av ny stimulans, verraskningar, terkoppling, aha-upplevelser etc. Uttryckt annorlunda - vi vill skapa undervisningsformer som upplevs som attraktiva och intressevckande. Dessa modeller ska kunna teranvndas i olika sammanhang."

Kontaktperson

Hillar Loor | hillar.loor@k3.mah.se
Konstnrlig ledare

Ls mer om projektet hr.

Dramaturgin och kpprocessen

I reklamsammanhang brukar man tala om A I D A som str fr kpprocessen. Ibland lggs E i brjan och ett S till i slutet fr att gra modellen tydligare.

  Emotion              knsla                        frsta gonblicket

  Attention            uppmrksamhet          anslag

  Interest               intresse                      presentation

  Desire                 lngtan                      frdjupning     

  Action                 kp                            lsning

  Satisfaction         tillfredstllelse (?)      avtoning

  Den hr processen gr vi som konsumenter igenom flera gnger varje dag.  Mer om reklamens dramaturgi:


  reklamfilmen_ny30k.jpg

  Lromedlet Reklamfilmens fantastiska vrld finns att provsmaka p webben.
  Skapare av lromedlet: Fredrik Holmberg och Johan Holmberg/Konsumentverket

  Dramaturgin och idrotten

  Ls om idrottscoachens frmga att sttta och visa vgen fram till mlet. Ls boken (Nya) Coaching fr ett bttre resultat av John Whitmore - ls om idrottsmannen/kvinnan som "huvudkaraktr" med sin coach som "hjlte". Brain Books frlag

  Dramaturgin och bibelns berttelser

  Att tolka bibelns historier med hjlp av filmdramaturgins terminologi gr att var och en - och srskilt barn och ungdomar - lttare kan knna igen sig och frst en predikan En vlknd berttelse frn gamla testamentet kan upplevas p ett nytt stt.

  Frfattarskola - en skrivarkurs fr nybrjare

  Ls om frfattarskolan utan avgift. MaketeMetodens frfattarskola. Helg- och sommarkurser fr allmnhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

  Skrivarkurs

  G en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt p frfattarskolans deltagaravgift.

  Sidtopp


  aaaaaaaaaaa Student

  Pennvssaren ges ut p Studentlitteratur.

  Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nsta niv!

  Prenumerera p Inspirationsbrev - skrivtips, tvlingar och kurser.
  Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Frfattarskola.se
  MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
  Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

  Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

  __________________________________________________________

  Kontakt: Veronica Grnte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

  Sitemap

  Webbproduktion av Carlén Communications