Dramaturgi - vad är det?

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Dramaturgi

Drama är ett grekiskt ord som betyder handling. Dramaturgin är berättandets ”grammatik” som förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse.

Antiken

Under Antiken undervisades i retorik och dramaturgi, i konsten att tala och berätta. Modeller och strukturer från dessa båda ”tvillingvetenskaper” hjälpte talaren och diktaren att kommunicera med sin publik. Regelverk hjälpte retorn att övertyga för att åstadkomma eller förändra något. Retorik var ett ämne i Europas skolor ända in på mitten av 1800-talet. I Sverige försvann det från schemat 1842.

Tragedier

Det var Aristoteles som på 300-talet f.Kr. skrev den första dramaturgin. I den försökte han förklara hur de stora grekiska tragedierna fungerade och vad som gjorde att de nådde sådan framgång. Han satte ord på improvisatörernas talang när han t.ex delade in dramat i början, mitt och slut. Han gav också råd för hur karaktärsutvecklingen skulle kunna se ut.

Vissa delar av Aristoteles poetik finns bevarad och är översatt till svenska - Om diktkonsten/Alfabeta Anamma.

om_diktkonsten202.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Klassisk dramaturgi - Västerländsk dramaturgi

Under antiken var det den grekiska mytologin och som stod modell för berättandet. När kristendomen bredde ut sig byttes referensramarna ut. Numera är det i västvärlden nya testamentets berättelse som fungerar som prototyp för den dramatiska berättelsen. Människan blir huvudkaraktären som vill nå sitt mål och ropar "Hjälp mig", Kristus är hjälten eller hjälparen som vill stötta huvudkaraktären och "det onda" är allt det som vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål. I Hollywood säger man om bibelns dramatik: ”The greatest stories ever told”.

Dramaturgi - Berättandets grammatik

”Dramaturgin är berättandets grammatik som förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. För den naturbegåvade berättaren är dramaturgins logiska, dynamiska system en omedveten självklarhet på samma sätt som strukturen är i vårt modersmål, där formläran och meningsbyggnaden upplevs så naturlig att den blir besvärlig att förklara.

Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny, otrampad mark. Dramaturgin öppnar dörren till den berättarförmåga som redan finns inom varje människa, den talang som väntar på att släppas ut i det fria.

Hur kan vi få barn och ungdomar att vilja berätta och skriva? Kanske genom att visa hur man gör!” Citat ur Pennvässaren sid 11

Läs mera om dramaturgi och vad den kan användas till.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications