Enneagrammet

graf_liten_vitbakgr
Bilden är lånad från Enneagramskolan.

En väg till självkännedom och förståelse

Enneagrammet är en dynamisk modell för att utveckla förståelsen av oss själva, människorna omkring oss och de karaktärer som vi skriver om i våra berättelser. Ordet enneagram kommer från grekiskan. "Ennea" betyder nio och "gram" betyder modell. Enneagrammets består av nio utvecklingsbara personlighetsstrategier.

Genomarbetade romanfigurer - ett måste för författaren

Författaren Elisabeth George uppmanar den blivande författaren att lära känna sina rollfigurer på djupet – ju mer genomtänkta de är desto trovärdigare blir de, menar hon, och ger rådet: "Om du har blivit refucerad några gånger, gå igenom dina karaktärer. Lär känna dem så att du kan ge dem den rätta rösten."

Ett verktyg för att skapa fiktiva karaktärer

På våra skrivarkurser presenteras enneagrammets karaktärer kortfattat, en hjälp för att skapa trovärdiga och väl sammansatta karaktärer. Här visas en trailer från Enneagramskolans film:

Enneagram

Vad kan vi använda enneagrammet till?

Läs förklaringar på några olika hemsidor:
Enneagramcenter.se
Enneagramskolan.se
Enneagrammet.se
Enneagramforum.se

Enneagrammet - ett validerat system

Enneagrammet används över hela världen, av privatpersoner, coacher, terapeuter och företag. I Spanien och Chile samt på Stanford University i USA undervisar man om enneagrammet. Det Psykosometriska Institutet i England godkände och validerat enneagrammet 2005. Valideringen ger enneagrammet samma status som Meyers Briggs typindikator MBTI. Enneagrammet presenterar dock en grundligare och djupare belysning av den mänskliga naturen än vad Meyer Briggs gör. Läs om enneagrammets validering. Läs artiklar om enneagrammet.

Enneagrammet hjälper oss förstå mera om våra egna och andras drivkrafter och motiv. Självklart kan inga förklaringsmodeller ge en heltäckande och "sann" bild av människans inre. Våra liv är mer komplexa än så.

Enneagrammet är ett enastående verktyg för den som skriver och önskar skapa trovärdiga, väl sammansatta karaktärer.

Varför beter vi oss som vi gör?

Enneagrammets nio utvecklingsbara grundstrukturer, med dess nio olika självbilder. Läs en kortfattad sammanfattning från Enneagramcenter.se. Ytterligare beskrivningar från Enneagrammet.se

 1. Jag har rätt
 2. Jag hjälper
 3. Jag är framgångsrik
 4. Jag är annorlunda
 5. Jag förstår sammanhangen
 6. Jag gör min plikt
 7. Jag är lycklig
 8. Jag är stark
 9. Jag är nöjd

Mage - Hjärta - Huvud

 

Triaderna

Bilden är lånad från enneagrammet.se

Triaderna och hjärnans tre delar

Den första grupperingen av typerna är de tre olika Triaderna, även kallade intelligenscenter. De utgår ifrån vilken av människans tre centrala funktioner respektive typ har sin bas i. De avslöjar vilka typiska problem, tillgångar och fixeringar respektive personlighetstyp har är.

 • Magen - instinktens centrum - 8, 9 och 1.
 • Hjärtat - emotionellt centrum - 2, 3 och 4.
 • Huvudet - intellektuellt centrum - 5, 6 och 7.

912711712X

Läs mer om enneagrammets tre centra med koppling till hjärnans tre delar i boken Simplify your life av Werner Tiki Küstenmacher. (sid 237-260)

Film på svenska

Enneagram

Här visas en trailer av film från Enneagramskolan i Göteborg. Filmen finns att köpa här.

  Intervjuer - YouTube

  Instinktens centrum - Mage 

  8. Jag är stark
  Jag är bra när jag är rättvis, stark och beslutsam
  Panelsamtal. Tre 8:or intervjuas.

  9. Jag är nöjd

  Jag är bra när jag är avspänd, harmonisk och balanserad
  Panelsamtal. Tre 9:or intervjuas.

  1. Jag har rätt
  Jag är bra när jag är ärlig, flitig och ordentlig
  Panelsamtal. Tre 1:or intervjuas.

  Emotionellt centrum - Hjärta

  2. Jag hjälper
  Jag är bra när jag är kärleksfull, osjälvisk och hjälpsam
  Panelsamtal. Tre 2:or intervjuas.

  3. Jag är framgångsrik

  Jag är bra när jag är framgångsrik, kompetent och effektiv
  Panelsamtal. Tre 3:or intervjuas.

  4. Jag är annorlunda

  Jag är bra när jag är originell, sensibel och kreativ
  Panelsamtal. Tre 4:or intervjuas.

  Intellektuellt centrum - Huvud

  5. Jag förstår sammanhangen
  Jag är bra när jag är vis, klok och receptiv
  Panelsamtal. Tre 5:or intervjuas.

  6. Jag gör min plikt
  Jag är bra när jag är trogen, lydig och lojal
  Panelsamtal. Tre 6:or intervjuas.

  7. Jag är lycklig

  Jag är bra när jag är optimistisk, glad och trevlig
  Panelsamtal. Tre 7:or intervjuas.

  Varifrån kommer enneagrammet?

   Ursprunget är inte helt klarlagt. Pythagoras (580 f.kr) använde sig av enneagrammets symbol men dess ursprung kan vara äldre än så. Olika filosofiska riktningar har påverkat utvecklingen av enneagrammet; den tibetanska mystiken, den kristna, den judiskt kabbalistiska och särskilt den islamiska medeltida mystiken - Sufismen.

   Enneagrammet används idag inom exempelvis psykoterapi, coaching, organisationsutveckling, föräldrautbildning och som ett redskap för andlig tillväxt.

   Böcker om enneagrammet

   Enneagrammet kan tolkas med eller utan andliga förtecken. Elisabeth Wiktoréns väljer att i boken Enneagrammet och de nio livsstrategierna presentera enneagrammet som enbart en psykologisk modell. För den som vill undersöka hur enneagrammet blir en länk mellan psykologi och andlighet rekommenderas boken The wisdom of the enneagram av Don Richard Riso and Russ Hudson. Några författare har valt att tolka enneagrammet från ett andligt/kristet perspektiv - Marie Bernéli, diakon i Svenska Kyrkan, har skrivit Enneagrammet - Om skapelse, brustenhet och helande och Helena Rödholm-Siegrist är författare till boken Känn dig själv med enneagrammet. Pelle Tornell har skrivit boken Bestäm dig : handbok för snabbare och bättre beslut. Den innehåller ett avsnitt om hur enneagrammets karaktärer fattar beslut.

   Utvecklingnivåer och utvecklingsmöjligheter

   Skarmavbild 2012-05-08 kl. 14.44.13

   Bilden är lånad från EnneagramCenter.

   Läs om utvecklingsnivåerna: EnneagramCenter.
   Länkarna till utvecklingsnivåerna nedan är hämtade från Enneagrammet.se.

   1. Jag har rätt
    Vill rätta till och förbättra
   2. Jag hjälper
    Vill stötta andra
   3. Jag är framgångsrik
    Vill vara effektiv
   4. Jag är annorlunda
    Vill skapa ett personligt uttryck
   5. Jag förstår sammanhangen
    Vill förstå hur allt hänger ihop
   6. Jag gör min plikt
    Vill vara lojal och trofast.
   7. Jag är lycklig
    Vill vara trevlig och lättsam
   8. Jag är stark
    Vill vara rättvis
   9. Jag är nöjd
    Vill skapa fred

   Mera att läsa

   Läs om enneagrammets bakgrund.
   Vanliga frågor om enneagrammet.

   Vad skrivs om enneagrammet?

   Don Richard Riso & Russ Hudson
   Elisabeth Wiktorén
   Eva Ekman
   Helena Rödholm-Siegrist
   Enneagrammet.se
   Corefinder - Danmark
   Aftonbladet
   The enneagram institute
   Helen Palmer

   Skrivarkurs

   Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Vi bekantar oss med enneagrammet, för att få hjälp att skapa väl sammansatta och trovärdiga karaktärer. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

   Sidtopp


   aaaaaaaaaaa Student

   Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

   Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

   Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
   Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
   MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
   Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

   Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

   __________________________________________________________

   Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

   Sitemap

   Webbproduktion av Carlén Communications