Marie Bernéli

25604

ENNEAGRAMMET

Om skapelse, brustenhet och helande

En bok för alla som är intresserade av enneagrammet utifrån en kristen tolkning.

Författare: Marie Bernéli
Förlag: Möllevången-Sofielunds Församling/Svenska Kyrkan
mollevangen-sofielund@svenskakyrkan.se

Marie Bernéli

"Jag heter Marie Bernéli och är diakon i Möllevången-Sofielunds Församling sedan maj 2000. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter ligger i att möta andligt sökande människor mitt i livet. Det innebär arbete med retreater, enneagrammet, stilla dagar, katekumenatet, meditationsgrupper och andra grupper med fokus på tron och otron. Tillsammans med mina kolleger Johnny Wegestål och Maria Reschke Hallberg erbjuder vi också enskild andlig vägledning och själavårdande samtal."

Citat ut bokens inledning

Oavsett vilken religion vi tillhör och vilken kultur vi lever i så tycks människors djupa erfarenhet av Gud kunna tala ett gemensamt språk. Mystiken går bortom läror och religiösa dogmer och är därför ett område för möte mellan olika religioner. När det kommer till vår längtan efter "det Heliga" och vår erfarenhet av mötet med "den totalt Annorlunde!, så kan vi förstå varandra. Därför har det också varit möjligt att inlemma kunskapen om enneagrammet i flera religioner. (s 14)

En resa in i sig själv

[...] Enneagrammet går alldeles utmärkt att studera enbart som en vishetslära om människan och hennes väg till mognad och integration. Men att lära känna enneagrammet innebär också att göra en resa in i sig själv och att lära känna sig själv öppnar för att upptäcka Guds närvaro inom oss. Resan inåt går hand i hand med vägen till Gud, vilket också är den djupa innebörden i mystiken. Därför är det svårt att tala om enneagrammet utan att beröra tron på Gud. Enneagrammet handlar ytterst om helande och i den processen möter vi "den som helar. (s 16)

Inte endast intellektuell frågeställning

[...] Enneagrammets utgångspunkt är den mänskliga erfarenheten. Den fråga som ligger till grund för enneagrammet är därför inte bara intellektuell frågeställning. Den är djupt rotad i den existentiella och andliga erfarenheten. Vi skulle kunna uttrycka denna utgångspunkt så här: Varför är det så svårt att få kontakt med Gud och nå fram till den som är fullkomligt annorlunda. (s 31)

Nio livsstrategier

[...] Enneagrammet beskriver nio livsstrategier och var och en av oss använder en av dem, som vårt grundmönster för att leva och fungera. Enligt enneagrammet finns det bara nio livsstrategier, men variationerna inom dem kan vara stora. Strategierna är universella, vilket innebär att vi kan känna oss mer lika en människa på andra sida jorden, som använder samma strategi, än med vår egen granne i huset bredvid. Våra livsstrategier följer oss genom livet, men ju mer medvetna vi blir om när och hur vi styrs av dem, desto mer befrias vi från deras grepp om oss. - Liksom alla typologier om människa hjälper oss enneagrammet att se och upptäcka dolda sidor och drivkrafter inom oss. Men enneagrammets djupaste uppdrag är omvändelse och förändring. Vi tjänar ingenting på att upptäcka och hålla kvar, utan tvärtom, att upptäcka och släppa taget. (s 18)

Om att vända den norska lusekoftan

[...] Det är viktigt att komma ihåg att vår livsstrategi är en begränsande bild som vi har gjort av oss själva. Den har varit nödvändig för vår överlevnad, men den har samtidigt kommit att dölja vår mångfald av gåvor. Vårt sanna väsen, med all sin rikedom, finns dock alltid inom oss och kan aldrig förstöras eller utplånas. Vi är skapade av Gud och vårt djupaste jag är en återspegling av Guds eget väsen. Våra livsstrategier är därför egentligen bara en förvanskning av den äkta gudsavbilden inom oss. Allt finns redan där, men vi behöver bli förlösta. Omvändelsen, som enneagrammet talar om, är som att vända en norsk lusekofta från avigan till rätan. Också på avigan kan vi skönja mönstret bland alla trådar och knutar, men när vi vänder den rätt så kan vi till fullo glädjas åt det sköna i mönstret. Därför behöver vi inte vara rädda för att slägga taget om det vi är stolta över. Det finns en större skönhet att upptäcka som är oss given och inte tillkämpad. (s 19)

© Marie Bernéli och Möllevången-Sofielunds Församling/Svenska Kyrkan

 

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Vi bekantar oss med enneagrammet, för att få hjälp att skapa väl sammansatta och trovärdiga karaktärer. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications