Hinderschema

 
aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.


Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.

______________________________________

När vi bekantat oss med hinderbanan...

rd_trd_med_takete_50k.jpg

 
Bild: Hinderbana/Makete-metoden/
© Veronica Grönte & Argument Förlag

genom att dramatisera gå-över-gatan-övningen och förstår att det inte är händelserna i sig som är viktiga i den spännande berättelsen, utan vem som drabbas av dem... när vi med hjälp av den röda tråden (röda repet)

rd_trd-50k.jpg

 

 

förtydligat och lekt in kunskapen om berättelsens början, mitt och slut...

brjan_mittslut210.jpg

 

 

 

när vi berättat muntliga berättelser och skrivit kortkorta historier med ett eller två hinder, kan det vara dags att planera en längre berättelse.

Hinderschemat är ett sätt att hjälpa eleven att se sin berättelse som en film, där klippen kommer i en bestämd, logisk ordningsföljd för att skapa mening och sammanhang och där alla stickspår måste tas bort.

Hinderschemat kom till för att jag önskade att:

hinderschema_nyskrivet207_1.jpg
Bild: Hinderschema/Makete-metoden/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag

• eleven skulle få en bild av den spännande berättelsens logiska - matematiska - uppbyggnad.
• eleven skulle bli mer självständig i arbetet med sin berättelse.
• eleven skulle förstå att "klipp" eller scener kan fogas samman utan några förklarande mellanled, precis som i en spelfilm.
• eleven skulle få lättare för att komma ihåg hur hon tänkt sig sin historia, om skrivproceduren fortsatte vid ett senare tillfälle - kanske en annan dag.
• läraren lätt och snabbt skulle kunna överblicka elevens grovplanering - för att inspirera och hjälpa till.
• eleven skulle bli nöjd med - och kanske rentav känna sig stolt över - sin berättelse.

aa_hinderschema_141k.jpg
Bild: Hinderschema/Makete-metoden/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag

På grund av att A4-format är behändigt att använda i skolan, valde jag att placerade hindren och lösningarna under varandra. Hinderschemat ovan rymmer två mallar och är tänkt att innehålla både ursprungsplaneringen och den omarbetade versionen, som kommit till efter respons. (Hinderschemat är hämtat från häftet SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar -1997 ISBN 91-973227-0-9)

Eleven bestämmer själv längden på berättelsen

I hinderschemat är tanken att eleven - redan från början, eller under sin grovplanering - kan stryka de hinder, lösningar och pauser som hon inte vill ha med. Helheten finns där ändå - eftersom slutet är bestämt redan från början och dessutom dokumenterat.

mall40k.jpg

Makete-metoden hjälper alltså till att strukturera berättelsen genom att presentera en "mall" att grovplanera den i.

Men - ordet "mall", hur uppfattas det? Kan barns och ungdomars fantasi begränsas och hämmas om de uppmanas att planera sin berättelse i ett färdigt schema? Leder en berättarmall till att alla historier eleverna skriver kommer att likna varandra - och bli förutsägbara? Vi kan ha olika åsikter om detta, och när schemat var nästan nytt fick jag lyssna till oerhört stark kritik, dock inte av lärare som låtit sina elever använda det.

Hur som helst har det visat sig att de allra flesta elever finner trygghet i att få en ram att hålla sig inom, en behållare att fylla med sin kreativitet och lekfullhet.

Pauser förstärker hindrens effekt

En spännande långfilm har alltid pauser mellan de dramatiska avsnitten. Där kan publiken pusta ut, äta popcorn och viska med grannen. I pausen ges oftast möjlighet att fördjupa bekantskapen med karaktärer eller miljö. Nästa hinder kommer utan förvarning och en vågrörelse i berättelsen skapas.

hinderschema_m_rd_trd190.jpg

 

 

 

 

 

 Bild: Hinderschema/Makete-metoden/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag

I en spännande berättelse som berättas muntligt eller skrivs ner kan vi ha nytta av att följa samma struktur som i actionfilmen. Att se en film tillsammans med eleverna för att räkna hinder - det rekommenderas!

Kopieringsunderlaget/Hinderschemat här ovan är hämtat ur Pennvässaren. Läs mer om arbetet med hinderschemat i Pennvässaren, sid 216. Färdiga grovplaneringar i två hinderscheman finns som kopieringsunderlag som inspireration:

  • Om Anders 18 år från Mullsjö som vill bestiga ett berg. (kop 46a)
  • Om Botsvald som är på väg till jobbet men är sen som vanligt. (kop 46b)

Kännetecken på en spännande berättelse

  • För att skapa en spännande berättelse krävs spännande händelser.
  • Spännande händelser skapas med hjälp av hinder och lösningar.
  • De olika händelserna följer på varandra i en bestämd ordning.
  • Det är huvudkaraktären - och inte vilken karaktär som helst - som drabbas av hinder och lösningar (= spännande händelser) på vägen mot sitt mål.
  • Varje hinder måste få sin lösning för att berättelsen ska kunna fortsätta.
  • Det är först när huvudkaraktären är framme vid mål som vi ska få veta hur det gick.
  • Det sista hindret får sin lösning precis vid målsnöret för att spänningen ska hållas vid liv ända fram till slutet. (Se hinderschemat ovan.)

hinderbana_1_hinder234.jpg
Bild: Hinderschema/Makete-metoden/
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Ovanstående hinderschema är en kombination av hinderbanan och hinderschemat. Endast ett hinder och en lösning mellan start och mål. Detta kortfattade schema rekommenderas för de yngre att börja med. Klicka här för att skriva ut schemat.

Berättelser om människor eller djur

Vi kan berätta om människor eller djur. Vi kan berätta fantasifullt. Vi kan berätta med fakta som utgångspunkt och integrera berättandet med So- och No-ämnet. Berättarproceduren är hela tiden densamma.

Så här kan man planera en berättelse om en myra.

Elevers arbete och synpunkter på processen redovisas inom kort.

För de yngsta eleverna kan vi rita upp ett kort hinderschema och kombinera det med bilden av hinderbanan. Så gjorde bla Annelie Oscarsson och Frida Östlund på Håksbegs skola utanför Ludvika. http://www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/pdf/2.Vandringen_till_sj%F6n.pdf

Välj ett schema med  1 hinder eller 2 hinder.

eric-hinderschema.jpg

 

 

 

 

 

 Naturbegåvade berättare och hinderschemat

Hur gör vi med de "naturbegåvade" skribenterna, de - ett par elever i varje klass - som bara känner sig frustrerade över att inte få skriva fritt, som de brukar? Jo, de kan få testa schemat någon gång, bara för att upptäcka vad det är de redan kan.

Pennvässaren
sid 216 - Hinderschema /övn 68    
sid 220 - Hinderschemat blir berättelse / övn 69
sid 222 - Plantering och skörd / övn 70

Spelplaner med bildkort = Hinderschema

Se vidare under rubriken  "Röd tråd och bildkort"

spelplan2_utan_bild150k.jpg

Bild: Spelplan/Makete-metoden/© Veronica Grönte & Argument Förlag

Under hindret finns två symboler. Takete är det taggiga hindret och Lumumma/Maluma den behagliga lösningen. Läs mer om bildkorten och spelplanerna här.

spelplan-2-414k.jpg

 

 

Pennvässaren
sid 49 - Spelplan och den röda tråden / övn 14
sid 36 - Skapa hinder i spelplan / övn 13
sid 54 - Flera hinder på väg mot mål / övn 16
sid 64 - Spela sällskapsspel och berätta / övn 21

Till flera av övningarna finns kopieringunderlag.

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Makete-metodens material och upphovsrätten

Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Skrivboken.nu

Bli provmedlem på Skrivboken.nu - en författarskola för alla åldrar.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications