Lgr 2011

aaaaaaaaaaa Student

Pennvssaren finns frn 1 febr 2012 att bestlla frn Studentlitteratur.

Klicka fr att lsa mer om Pennvssaren

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Redan i rskurs 3 ska eleverna kunna skriva berttelser med en tydlig handling och skapa litterra gestalter. I rskurs 9 blir kraven mer specifika.

Struktur fr att ka skrivandemlen

MaketeMetoden i Pennvssaren har en tydlig koppling till Lgr 11 och skapar frutsttningar fr att mlen ska kunna uppns. Metodiken tar sin utgngspunkt i spelfilmens struktur och gestaltning, dr barn och ungdomar redan har stor kunskap. Att anvnda spelfilmen som hjlp fr att utveckla skrivandet gr att vgen mot mluppfyllelsen blir lustfylld fr bde elever och lrare.

Tidningsartiklar

pdfstgtakorrespondenten19 oktober 2011

pdfGrundskoletidningen/Handledarskap Vr 2011

pdfArgument katalog Hst 2011

pdfUtvrdering av fortbildning Hst 2011

pdfAffisch/Flyer

hinderbanaberg_ny001.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan
Pennvssaren Veronica Grnte & Studentlitteratur 2002

Centralt innehll i rskurs 1-3

Berttande texter och sakprosatexter
[] "Berttande texters budskap, uppbyggnad och innehll. Hur en berttande text kan organiseras med inledning, hndelsefrlopp och avslutning samt litterra personbeskrivningar."

I lgr 11 stlls allts helt nya krav p lraren, eftersom elevernas kunskap i berttandets struktur och gestaltning bedms redan i k 3.

Rst frn Barbro Alvtegen - Huskvarna, lrare rskurs 1-3:
- Fo?r det fo?rsta vill jag sa?ga att jag hade o?nskat mig den ha?r fortbildningskursen fo?r 20 a?r sedan! Fo?r det andra vill jag sa?ga att jag a?r va?ldigt irriterad o?ver att jag inte kommit pa? det ha?r sja?lv! Sa? enkelt, sa? genialt! Arbetssa?ttet som jag inspirerats av a?r konkret och pa? samma ga?ng fantasieggande. Eleverna blir va?l fo?rtrogna med bera?ttandets uppbyggnad. Na?r systemet avslo?jats har eleverna mo?jlighet att komma vidare i sitt skrivande och fantasin kan flo?da.[...] Det r numera aldrig ngon elev som sger "jag vill inte" eller "jag kan inte" skriva." (Referens frn 1998.) Ls mer.

g_ver_gatan__cirkel018.jpg
G-ver-gatan & Cirkelberttelsen
Veronica Grnte och Argument Frlag 2002

Centralt innehll i rskurs 4-6

Berttande texter och sakprosatexter
[...] "Berttande texters budskap, sprkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, milj- och personbeskrivningar samt dialoger."

Rst frn Hanna Lnegrd - Eslv, rektor rskurs F-6:
- Jag har aldrig tidigare varit med om detta - att alla lrare knner entusiasm ver samma kompetensutveckling. Oavsett om en lrare har arbetat i 30 r eller r nyutbildad r reaktionen densamma - en jttebra fortbildning! Lrare med lng yrkeserfarenhet menar att detta r en kompetensutveckling man skt efter under mnga r men inte funnit frrn nu. "Hur fick du tag p henne?" frgar de mig som om de nu ntligen hittat den hemliga koden - "Sesam ppna dig".(Referens frn 2009.) Ls mer.

Krav fr betyg E - k 9

[] "De berttande texter eleven skriver innehller enkla gestaltande beskrivningar och berttargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. De innehller enkla gestaltande beskrivningar, viss sprklig och stilistisk variation samt berttargrepp och textbindning av enkel karaktr. I sina texter anvnder eleven med skerhet grund- lggande delar av sprkets normer samt anpassar p ett enkelt stt innehll, struktur, ord och begrepp till olika texttyper och genrer. Eleven anvnder med viss skerhet olika hjlpmedel fr skrivande och gr enkla bearbetningar av sina texter mot kad uttrycksfullhet, tydlighet och kvalitet. Utifrn givna kriterier avger eleven enkla konstruktiva omdmen om egna och andras texter.

Rst frn Christer Ullemark - Vaggeryd, lrare rskurs 7-9:
- Kunskapen och strukturen har gett mina elever en "kick-off" info?r skrivprojekt, och hja?lp till dem som ej utvecklas. Slentrianskrivarna har fa?tt ett lyft. De sa?kra eleverna har utvecklat ett o?kat intresse fo?r "teknikaliteter"Att fra in dramaturgin i skrivandet som en genomtnkt tanke med handfast material som std - underlttar i inledningsskedet.

Tidigare ndde duktiga elever bra resultat, men det var trots min undervisning, de tnde p uppgiften och utvecklade den utan mitt direkta std. De som hade det svrare kunde jag inte peppa p ngot riktigt bra stt.

Nu ger jag eleverna ett verktyg som lyfter skrivandet och som skapar en kad trygghet i arbetet. Jag har nu lttare att hitta inspirationsingngar till alla elever. Metodiken ger lraren och eleven frihet i arbetet och den skapar en naturlig grund fr ett aktivt lrande. (Referens frn 1998.) Ls fler.

Krav fr betyg C - k 9

[] "De berttande texter eleven skriver innehller utvecklade gestaltande beskrivningaroch berttargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Krav fr betyg A - k 9

[] "De berttande texter eleven skriver innehller vlutvecklade gestaltande beskrivningar och berttargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. [] Dessutom kan eleven ge vlutvecklade och nyanserade omdmen om texters innehll och uppbyggnad och utifrn respons bearbeta texter mot kad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet p ett vl fungerande stt."

Rst frn Karolina Lundstrm, Charlotta Lundstrm
och Cathrin Back - Ume, rskurs 7-9
:
- Elever, som genom sitt ofta stora TV- och filmtittande redan a?r bekanta med den dramaturgiska modellen, kan med hja?lpa av Veronica Gro?ntes material pa? ett enkelt sa?tt applicera dramaturgin pa? sitt eget skrivande. Da?rmed kan elevens eget skrivande utvecklas. Vi kom pa? att just detta arbetssa?tt skulle passa bra att anva?nda i t.ex historia, da?r man kan la?ta eleverna forska och utforma historiska karakta?rer. (Referens frn 1999.) Ls fler referenser.

C-uppsats - Lule tekniska universitet 2003

Bygga berttelser med dramaturgin som verktyg /Carola Siekas
Metodiken i Pennvssaren r utgngspunkten.

Sammanfattning:
"Syftet med underskningen var att ta reda p vad som hnde med strukturen i elevernas berttelser efter att de hade ftt bygga berttelser med dramaturgin som verktyg. Underskningen genomfrdes i en rskurs fem med 14 elever, varav 7 var flickor och 7 var pojkar. Eleverna skrev tv berttelser var. Underskningen brjade med att varje elev skrev en berttelse. Lektionerna som fljde bestod av dramatiserande, fantiserade och skrivande. Vid olika lektioner lg fokus p olika byggstenar i berttelser. Eleverna fick anvnda en textanalys som synliggjorde den dramatiska berttelsens byggstenar.

Textanalysen anvndes sedan som disposition till den andra berttelsen som eleverna skrev. Jag textanalyserade elevernas berttelser och fann att svl enskilda elever som den utvalda gruppen i stort utvecklade sina berttelser. Alla lektioner bidrog till resultatet. [] Eleverna lrde sig hur de skulle bygga berttelser."

Kompetensutveckling & Skapande skola

Processinriktad kompetensutveckling och Skapande-skola-projekt arrangeras p din skola.
Ls referenser.
Kontakta Veronica Grnte fr mera information.
073-90 12 12 5  veronica@makete.se

MaketeMetoden i Pennvssaren / Upphovsrtten

Ja, vad gller? Hur kan vningarna, bilderna och kopieringsunderlagen anvndas?
Ls mera om upphovsrtten hr.

Material att hmta frn MaketeMetodens hemsida

Lumumma och Takete - skapa trovrdiga karaktrer
Skapa karaktr
- bygg en vl sammansatt karaktr
Utveckla en karaktr - arbeta steg fr steg

Konflikt - lt berttelsen f framtrrelse
Den rda trden
- skapa mening och sammanhang
Hinderbana och spnning
- fnga lsaren

Korta berttelser - arbeta steg fr steg / alla ldrar
Lnga berttelser - bertta tillsammans i klassen
Hinderschema
- f hjlp med strukturen

Gestaltning
- skapa liv i karaktr och milj
Bildkort - inspireras av bildkort
Saga och film - jmfr skrivandet med spelfilmen

Berttar-10:an
- bygg en berttelse av svar p 10 frgor
Frfattarskola - prva metodiken steg fr steg / frdiga lektioner 
Skolbio
- vidga textbegreppet, jmstll boken och filmen

Respons - anvnd dramaturgins begreppsapparat nr respons ges
Varning fr berm - beskriv, berm inte!
Lsfrstelse - anvnd dramaturgin fr att gynna lsfrstelsen

Saga och film - lt spelfilmen frklarar berttelsebygget
Metodik som kan lugna
- anvnd filmen som utgngspunkt
Metodik som kan oroa
- lt eleverna skriva personligt, inte privat

Fortbildning p webben
- anvnd frdiga lektionsplaneringar/community

Sprkutveckling i alla mnen

So-mnen - utveckla berttelsen och sprket i alla mnen
No-mnen - utveckla berttelsen och sprket i alla mnen

Vad r dramaturgi?

Dramaturgi - anvnd den klassiska berttartekniken
Dramaturgin och livet - lt dramaturgin avslja levande processer

 

Klicka fr att lsa mer om Pennvssaren Ls mer om

Pennvssaren

Bildkort och kopieringsunderlag underlttar arbetet med metoden

Tillbehr:

Bildkort och kopieringsunderlag som underlttar arbetet tillsammans med barn och elever finns att kpa hos  Argument Frlag.

Bildkort

Kopieringsunderlag

Nyhetsbrev

Prenumerera p nyhetsbrev med information om fortbildningskurser och glimtar frn metodiken i Pennvssaren/Argument Frlag 2002.

Veronica Grnte och Argument Frlag 2002
veronica@makete.se
073-90 12 12 5

____________________________________________________________________

Skrivarkurs

G en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt p frfattarskolans deltagaravgiften.

Ls om hur du kan anvnda MaketeMetodens material och vad upphovsrtten innebr.
Ls om frfattarskolan utan avgift. MaketeMetodens frfattarskola. Helg- och sommarkurser fr allmnhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvssaren ges ut p Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nsta niv!

Prenumerera p Inspirationsbrev - skrivtips, tvlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Frfattarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grnte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications