Läsa-skriva-räkna

Läsa-skriva-räkna-satsningen / 3 referenser

Makete-metoden i Pennvässaren
Eslövs, Linköpings och Klippans kommuner
Referenser från utvecklingsledare, rektor och speciallärare

Eslövs kommun

n710258730_211
Hanna Lönegård

Rektor -
Norrevångsskolan F-6, Eslöv

"Hela kollegiet, 25 lärare på Norrevångsskolan i Eslöv, har under läsåret 2009-2010 gått kompetensutvecklingen Makete-metoden i Pennvässaren med Veronica Grönte.

En heldag och 4 halvdagar

Vi har fördelat träffarna under läsåret - en heldag och 4 halvdagar. Som rektor har jag själv deltagit i fortbildningen, på samma villkor som lärarna.

Sesam öppna dig

Jag har aldrig tidigare varit med om detta - att alla lärare känner entusiasm över samma kompetensutveckling. Oavsett om en lärare har arbetat i 30 år eller är nyutbildad är reaktionen densamma - en jättebra fortbildning! Lärare med lång yrkeserfarenhet menar att detta är en kompetensutveckling man sökt efter under många år men inte funnit förrän nu. "Hur fick du tag på henne?" frågar de mig som om de nu äntligen hittat den hemliga koden - "Sesam öppna dig".

Lektionsplaneringar

Fortbildningen varvas med föreläsning i dramaturgi och korta, tydligt avgränsade skrivövningar. Efter varje övning en kort gemensam pedagogisk reflektion som leder till att lärarna har färdiga och väl genomtänkta lektionsplaneringar att ta med sig hem och använda direkt i klassen - det sparar tid och kraft.

Verktygslåda

Eleverna har fått nya verktyg för sitt skrivande. Alla kan utvecklas - och de som tidigare haft det besvärligt känner att det nu går mycket lättare att skriva.

Gemensam begreppsapparat

Vi har fått en gemensam begreppsapparat att använda under skrivprocessen. Nu kan vi samtala om och utveckla texter med ökad professionalitet. Makete-metoden kommer att öka måluppfyllelsen, det är vi övertygade om.

Gemensam plattform

Vi har fått en gemensam plattform att utgå ifrån när det gäller skriv- och läsutveckling.

Teambuilding

Att denna fortbildning dessutom så påtagligt ökat känslan av samhörighet och gemenskap i kollegiet har överraskat mig. En prestigelös atmosfär har bidragit till att var och en har vågat bjuda på sig själv genom sina texter. Vi har skrattat mycket!

Föräldrar

Nu kommer vi att förmedla metodiken vidare till föräldrarna och låta dem få pröva några av skrivövningarna under ett samrådsmöte."

Eslöv i januari 2010
Hanna Lönegård, rektor på Norrevångsskolan
hanna.lonegard@eslov.se
0413-625 37
076-844 25 37

Linköpings kommun

Anna-Lena_Vrmon
Anna-Lena Värmon

Speciallärare - Språkpedagogiskt centrum, Linköping

"Vi har goda erfarenheter av Makete-metoden och Veronica Gröntes fortbildning. Vi inledde med en kompetensutveckling för förskolan förra låsåret - det fungerade bra. Årets fortbildning med Veronica för lärare på Rosendalsskolan (F-6) resulterade i nöjda lärare och skrivglada elever. Vi söker bidrag från Läsa-skriva-räkna-satsningen även till nästa år. Läs utvärdering från lärarna."

Linköping i januari 2010
Anna-Lena Värmon, speciallärare, Språkpedagogiskt centrum Linköping
Anna-Lena.Varmon@linkoping.se
013-26 31 55

Klippans kommun

Mariann_fogelberg
Mariann Fogelberg
Utvecklingsledare - Klippans kommun

"Jag valde just den här fortbildningen för jag vet att den är jättebra - har erfarenheter sedan tidigare. Lärarna får väldigt mycket ut av träffarna och barnen utvecklas med hjälp av metodiken. Både lärare och elever är mycket entusiastiska. Lärarna får vid varje kurstillfälle med sig konkreta idéer, genomarbetade lektionsförslag och mycket inspiration. Eleverna tilltalas av arbetssättet och frågar - som aldrig förr - om de inte ska få skriva snart. Fortbildningen är en process där lärarna själva är aktiva. Den leder till en förändring och utveckling i vardagsarbetet.

Enstaka föreläsningar kan var väldigt bra, men tyvärr leder de oftast inte så långt. Vi var 25 deltagare i gruppen. Lärarna arbetade i klasser från F-9. Vi möttes 6 halvdagar under 2009 och jag deltog själv vid varje träff."

Klippan i januari 2010
Mariann Fogelberg
, utvecklingsledare i Klippans kommun
mariann.fogelberg@klippan.se
0435-28 248
073-43 98 248

Länkar

Ökad måluppfyllelse? Referenser.
Ämnesintegrering - Utmaningen 2010
Om att skapa korta berättelser.
Hinderbana och spännande berättelser.
Arbete med småkryp i vatten på Håksbergs skola.
Berättelsens röda tråd.
Om Berättar-10:an.
En
författarskola för alla åldrar.
Om specialpedagogik och skrivande.
Berättelsen i förskolan.

______________________________________

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications