Berättelse i träningsskolan

Sagan om cirkushästen Frosti

Cirkushsten_sid_1_bilder

Layout av Kerstin Kanebrant och datorprogrammet In Print.

Kreativt berättande i träningsskolan

Berättelsen är skapad av fem flickor i 5-6:an, i en träningsskole-klass. Flickorna i gruppen gillade hästar, därför blev huvudkaraktären i berättelsen just en häst. Här följer en beskrivning av hur berättelsebygget gick till.

Så här gjorde vi

Gruppen var helt ny för mig. Klassläraren fanns med som stöd och hade förberett genom att sätta upp två stora hästbilder på tavlan, som vi kunde återkomma till medan vi skapade berättelsen. Kopierings-underlaget Berättar-10:an var utgångspunkten.

Berättar-10:an

Berttar-10_anmanniska

Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren.
© Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005

Jag berättade för gruppen att vi skulle skapa en berättelse tillsammans och ställde frågorna i Berättar-10:an, en efter en.  Eleverna svarade. Ibland behövdes en del hjälpfrågor och annat resonemang för att göra det enklare för eleverna att svara på frågorna. Jag antecknade och försökte vara trogen elevernas egna formuleringar. När de tio frågorna var besvarade fick gruppen lyssna till sin nyskapade berättelse.

Frågor och svar från Berättar-10:an

Mina frågor och kommentarer i rött.

Fråga 1

- Var hästen är någonstans? frågade jag.
- Den går i badet, svarade en av flickorna.

Fråga 2
- Vad gör hästen i vår saga?
- En flicka rider.

Fråga 3
- Hur ser hästen ut? frågade jag.
- Den är brun och vit.
- Hur många ben har den?
- Den har fyra ben och svans.
- Vad hästen gör med svansen?
- Viftar, blev svaret och hittills var det en av flickorna som svarat på de allra flesta frågorna. Jag försökte få alla i gruppen att bidra. Två av flickorna var helt tysta.

Fråga 4
- Vilken årstid är det?
- Vår, blev svaret - och det var naturligt eftersom våren värmde utanför klassrummet.

Fråga 5
- Vilken tid på dagen är det i sagan?
- Kväll.
- Hur ser man att det är kväll i sagan?
- Solen går ner, blev svaret.

Fråga 6
- Vilket väder är det i sagan?
- Varmt, föreslog en av flickorna - och det var verkligen varmt och soligt den dagen som berättelsen kom till.

Fråga 7
- Vad längtar hästen efter i sagen?
- Mamma och pappa.
Plötsligt säger den flicka som inte tidigare deltagit i berättelsebygget:
- Cirkus!
- Jo, hästen är förstås en cirkushäst och har kommit bort från cirkusen bort från sin mamma och pappa, resonerade jag och flickorna höll med. 
- Vad heter hästen? frågade jag men ingen hade något förslag. Vi vände oss till den andra flickan som ännu inte sagt något och klassläraren frågade henne vad hästen som hon själv brukade rida på fredagar heter.
- Frosti, svarade hon. Alla de andra i gruppen var med på att cirkushästen skulle heta Frosti.

Fråga 8
- Men NU, och så höjde jag rösten... NUUU!!! händer det något otäckt i sagan!! Tänk om cirkushästen Frosti inte hittar sin mamma och pappa! Vad är det som händer i sagan nu?!?!?
- Ledsen. Hon ser inte mamma och pappa. Börjar gråta, sa den mest talföra.
En av flickorna som varit tyst väldigt länge sa:
- Vi gråter.
Vi stannade kvar en kort stund i denna känsla och kände med Frosti som var så ensam, ledsen och längtade.

Fråga 9
- Vad gör hästen Frosti nu, när hon försöker, försöker och
försöker hitta sin mamma och pappa? undrade jag.
- Går fort, sa en flicka. 
- Mörkt, tillade en annan.

Fråga 10
- Hur går det då till slut? Hittar cirkushästen Frosti sin mamma och pappa? frågade jag.
- Lilla huset.
- Ja, vad underbart, fyllde jag i. Nu är de tillsammans, de är hemma i det lilla huset och vad gör det nu?
- Köttbullar.
- Jo, det är klart att de behöver kvällsmat, fortsatte jag. Äter de något mera, undrade jag.
- Bananer.

Omedelbar återkoppling

Berättelsen var färdig och jag lät flickorna lyssna till den med en gång.
- Det var en gång en häst som hette Frosti. Hon hade kommit bort från cirkusen....

Ordet "cirkusen" gjorde att flickan som bidragit med "cirkusen" som sitt enda ord utbrast i ett glädjetjut. Jag valde därefter att extra tydligt bekräfta henne och flickan som namngett hästen. Varje gång "hästen" dök upp i berättelsen läste jag: "cirkushästen Frosti".

Fakta och fantasi blandat med personlig erfarenhet

Berättelsen blev en mix av fakta och fantasi. Flickorna beskrev hästens utseende och skapade en miljö åt den. De vävde även in sin egen erfarenhet av att längta efter sin mamma och pappa - och lät hästen göra det samma. När jag skrev rent berättelsen band jag ihop händelsekedjan med några egna ord.

Berättelse blir illustrerad bok

Kerstina Kanebrandt/Hargdata, som marknadsför datorprogrammet INPRINT i Sverige, har gjort layouten till boken. Läs den färdiga berättelsen.

Cirkushsten_sid_1

Berättelsen - en bok till var och en

Med hjälp av datorprogrammet "Inprint" blev berättelsen en bok som eleverna själva kunde läsa. Vi tackar   Kerstin Kanebrant för hjälp med layout.

Skolverkets intensioner- ämnesintegrering

"Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom att lyssna, läsa och skriva tillägnar sig eleven nya begrepp och lär sig tänka och se sammanhang. Tillsammans med andra ämnen skall svenskämnet utveckla elevens språk så att det blir ett fungerande redskap och en grund för ett livslångt lärande. Svenskämnet syftar därför även till att utveckla tänkande, kreativitet och lust att lära."

I spännande berättelser kan fakta vävas in. Berättelsens form engagerar och faktauppgifterna bidrar till att berättelsen berör. Denna första berättelse om cirkushästen inlemmar inte så många faktauppgifter, men vi har berättat både om hästens kropp och om den miljö som den befinner sig i. Att bygga en berättelse på faktauppgifter kan utvecklas efter hand.

Vi kan skapa dramatiska/spännande berättelser och utveckla språket i ALLA ämnen - till ökad glädje och kunskap.
Läs mera om hur vi kan bygga berättelser i So- och No-ämnen.

Läs mer om Berättar-10:ans möjligheter.

Bekanta dig med Hargdata

aka_bat_240

Läs mera om programmet INPRINT med dess alla möjligheter.

_________________________________________________

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications