Läsförståelse

Kan filmens dramaturgi - berättandets grammatik - underlätta läsförståelsen?

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen om en ökad måluppfyllelse i svenska.

hinderbanaberg_ny001.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag

Förståelse av helheten

När vi förstår vad den befolkade utvecklingskurvan innebär, när vi dekonstruerar, analyserar och närläser spelfilm och andra berättande texter, när vi dramatiserar hinderbanan och "går över gatan" - skapas en förförståelse av berättelsens delar och helhet.

Kaoset dämpas

Beprövad erfarenhet visar att det kaos som förvirrar den osäkre läsaren kan lindras något och med hjälp av bilden av den befolkade utvecklingskurvan. Kurvan som ger oss AHA-upplevelser.

Insikt om "berättandets grammatik" underlättar läsningen

Vi förstår att vi alldeles i början av berättelsen ska söka efter en huvudkaraktär, som har ett behov, en längtan - ett mål. Vi förstår att det är denna karaktär som vi kommer att följa under hela berättelsen. Vi är också förberedda på att huvudkaraktären snart kommer att drabbas av hinder på vägen mot sitt mål. Vi uppmärksammar också efter hand att hindren kan vara av helt olika sort.... yttre och inre...

Samtal kring berättelsens form lockar fram budskapet

Pennvässaren Kapitel 10 • Analysera och recensera 295
Introduktion......................................................296
Hur fångas läsarens intresse? ..............................296
Vem är huvudkaraktären? .....................................297
Vilka hinder råkar huvudkaraktären ut för? .................298
Vem är skurken? ...............................................299
Vem är hjälten?...................................................300
Hur används plantering och skörd?............................301
Hur gestaltas karaktärer och miljöer? .........................301
När är berättelsen uppbyggd i scener? .......................302
Hur slutar boken? .................................................303
Vilket budskap förmedlas? ....................................303 

Pennvässaren Kapitel 11 • Från Illiaden till Askungen 305
A. NÅGRA DRAMATURGISKA BEGREPP ......... 308
Balans och obalans...............................................308
Premiss ..............................................................309
Huvudkonflikt...................................................310
Hinder................................................................311
Fokus ...............................................................311
Plantering och skörd............................................312
Dialog ...............................................................312

B. KARAKTÄRER ............................................... 314
Huvudkaraktär ....................................................314
Skurk...............................................................315
Hjälte ...............................................................316
Närmaste relation ...............................................318
Skugga...............................................................318
Kontrast ...........................................................319
Likare ................................................................319

C. DRAMATURGINS UTVECKLINGSKURVA ... 320
AKT 1 - BÖRJAN ................................................... 320
Anslag...............................................................320
Presentation..........................................................323
Fortsättning av presentationen...................................324
Vändpunkt 1 ........................................................325
AKT 2 - MITTEN  ..................................................... 326
Fördjupning ........................................................326
Mittpunkt ............................................................328
Konfl iktupptrappning ...........................................330
Vändpunkt 2 .........................................................331
AKT 3 - SLUTET ....................................................... 333
Konfl iktupplösning / klimax.......................................333
Slut...................................................................334
Avtoning ...............................................................335

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om författarskolan utan avgift.
MaketeMetodens
författarskola. Helg- och sommarkurser i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications