pennvassaren samlad

Berätta! • Skriv! • Filma!

Välkommen! Denna hemsida presenterar MaketeMetoden i Pennvässaren. Förslag på berättar- och skrivövningar hjälper dig och dina elever att steg för steg locka fram, medvetandegöra och utveckla den inneboende berättartalangen.

För lärare och elever

Den huvudsakliga målgruppen är grundskolan. Materialet används även i gymnasieskolan, i grundsärskolan och i förskoleklassen och förskolan.

Bok och webb

Hemsidan är ett komplement till skrivhandledningen Pennvässaren/Studentlitteratur.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska.

Tidningsartiklar mm

pdfLärarförbundets tidning ALFA

pdfGrundskoletidningen/Handledarskap

 

 

Skarmavbild 2015-05-27 kl. 21.45.29

Läs mera om skrivhandledningen Pennvässaren.

Tillbehör:

Bildkort och kopieringsunderlag som underlättar arbetet tillsammans med barn och elever finns att köpa hos Studentlitteratur.

 

Klicka för att läsa häftet på webben. Skolprojekt Linné är en del av Linnéjubileet 2007 I idéhäftet Berättarteknik finns MaketeMetoden sammanfattad. Berättelsernas huvudkaraktärer är alla hämtade från naturen.

Häftet är utgivet av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet.

Idéhäftet är en del i Skolprojekt Linné.
Läs häftet på webben.
Beställ idéhäftet här.

 

 

veronica

Veronica Grönte

Telefon:
0380 - 100 15
073 - 90 12 12 5
E-post:
veronica@pennvassaren.se

Veronica Grönte

Jag är mellanstadielärare. Sedan början av 90-talet har jag sökt lära känna dramaturgins värld, och har utifrån denna kunskap utvecklat en metodik som underlättar konstruktion och analys av berättelser.

Arbetssättet har fått ett namn. MaketeMetoden.

Metoden fanns från början förklarad i kompendierna SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälpmedel när barn berättar/ Divendo förlag 1997-2000 men presenteras sedan 2002 i skrivhandledningen Pennvässaren, Studentlitteratur.

För pedagoger inom barn- och ungdomsskolan leder jag fortbildningskurser. Inom ramen för Skapande skola leder jag skrivarverkstäder för elever och för allmänheten håller jag skrivarkurser.

 

Processinriktad kompetensutveckling - grundkurs

Berättelsen – till glädje och kunskap

Målgrupp: Lärare och elevassistenter inom hela barn- och ungdomsskolan samt särskolan.

Plats: Kursen erbjuds på önskad ort.

Omfattning: 3-6 halvdagar under ett läsår.

Illustration: Den dramatiska berättelsen kan liknas vid en hinderbana
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan. Ur Pennvässaren.
© Veronica Grönte & Studentlitteratur

En dramatisk berättelse kan liknas vid en hinderbana. Huvudkaraktären är löparen som vill ta sig från start till mål och arbetar sig igenom hinder på vägen. Publiken väntar andlöst – hur ska det gå?

Filmdramaturgins principer gör det möjligt för alla att planera och bygga upp en spännande berättelse eller spelfilm från början till slut. Vi bygger berättelsen kring fiktiva karaktärer skapade utifrån vår fantasi eller karaktärer sombyggs upp utifrån fakta inom olika ämnesområden.

Retorik och filmdramaturgi avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att beröra sin publik. Genom att vi lär oss förstå berättelsens "grammatik" får fantasin en skjuts och vi når fram med vårt budskap. Dramaturgins verktyg är användbara för 7-åringen som vill skapa en berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats.

Illustration: Myrans väg blir till en spännande berättelse
Bild: Den röda tråden.
© Veronica Grönte & Skolprojekt Linné Idéhäfte 1 - Berättarteknik

Fakta blir spännande berättelse

Genom lärarens berättelser eller under elevens egen ”forskning”, omvandlas fakta till historier som berör. Berättelser om skräddaren som vill gå till sin sjö, björken som behöver vatten, broccolin som vill ta sig genom kroppen , kungen som vill abdikera eller avloppsvattnet som vill bli rent igen väcker känslor till liv. Det vi känt, det minns vi!

Illustration: Den spännande berättelsens hinderbana
Bild: Konfliktens ursprung. Ur Pennvässaren.
© Veronica Grönte & Studentlitteratur

Kursinnehåll:

Kursen varvas med föreläsning och korta lekfulla skrivövningar med textsamtal. Arbetsmetoderna är enkla att anpassa till alla åldersgrupper och kan användas direkt i klassrummet och i barngruppen. Inga förkunskaper krävs.


 
 

Halvdags-workshop

Prova på metod, idéer och material som du kan använda direkt i klassrummet.

Målgrupp: Lärare och elevassistenter inom hela barn- och ungdoms- och vuxenskolan samt särskolan.

Plats: Kan förläggas på önskad ort.

Omfattning: 3 timmar

Moment under seminariet:

 • En berättelse med början, mitt/händelseförlopp och slut
  På vilka olika sätt kan vi planera och skriva en berättelse?
 • Konflikten
  Hur skapas spänning?
 • Dramaturgins grunder
  Vad har den klassiska berättelsen och den moderna filmen gemensamt?
  Hur kan vi förklara sambanden för att väcka elevernas intresse?
 • Karaktärerna i berättelsen och i spelfilmen
  Hur skapar vi trovärdiga karaktärer?
 • Att gestalta miljö och karaktärer
  Hur kan vi formulera texter som berör genom att ”skriva av” bilder?

Denna workshop är praktisk, konkret och lustfyllt. Föreläsning varvas med diskussion, småprat och deltagarnas provsmakning på lekfulla berättar- och skrivövningar som är lätta att anpassa till alla åldersgrupper. Inga förkunskaper krävs.

 

 
Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications