Specialundervisning

kursdeltagare-svartvitt.jpg

Röster från specialpedagoger

Röster från lärare med specialundervisning som prövat MaketeMetoden i Pennvässaren och deltagit i kompetensutvecklingskurs tillsammans med Veronica Grönte

"Jag arbetade som lärare på en resursskola med elever som var skol- trötta och inte såg någon mening med traditionellt skolarbete. Veronica Gröntes skrivsätt, Makete-metoden, blev elevernas och min stora till- gång. De fick genom små strukturerade övningar tag i sin berättar- och skrivtalang. Alla i klassrummet även vi lärare skrev, berättandet blev lust- fyllt och elevernas självförtroende växte.

Jag har återgått till klassundervisning och använder hennes metod i geo- grafi, svenska och naturorienterade ämnen. Idén är att använda filmens välkända struktur och låta eleverna väva in nödvändig och utvecklande fakta i sina berättelser. Eleverna bygger därmed upp sitt eget läromedel genom att leta fakta, få struktur genom Makete-metoden och slutligen krydda med fantasi.

Eftersom eleverna ser mycket på film känner de igen sig i upplägget. Lektionerna blir roliga, resultatet bra och barnen upplever att de lyckas. Att skriva är inte längre något hinder för eleverna. Både eleverna och sko- lan uppnår sina mål."

Elisabet Grönte, specialpedagog, Svartåskolan, Aneby


Länk till specialpedagog Kerstin Andersson, Svenshögskolan Lund som berättar om MaketeMetoden I Pennvässareni Lund.
https://www.youtube.com/watch?v=OqUKG2SIzFo

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications