Specialundervisning

kursdeltagare-svartvitt.jpg

Rster frn specialpedagoger

Ro?ster fra?n la?rare med specialundervisning som pro?vat MaketeMetoden i Pennva?ssaren och deltagit i kompetensutvecklingskurs tillsammans med Veronica Gro?nte

"Jag arbetade som la?rare pa? en resursskola med elever som var skol- tro?tta och inte sa?g na?gon mening med traditionellt skolarbete. Veronica Gro?ntes skrivsa?tt, Makete-metoden, blev elevernas och min stora till- ga?ng. De fick genom sma? strukturerade o?vningar tag i sin bera?ttar- och skrivtalang. Alla i klassrummet a?ven vi la?rare skrev, bera?ttandet blev lust- fyllt och elevernas sja?lvfo?rtroende va?xte.

Jag har a?terga?tt till klassundervisning och anva?nder hennes metod i geo- grafi, svenska och naturorienterade a?mnen. Ide?n a?r att anva?nda filmens va?lka?nda struktur och la?ta eleverna va?va in no?dva?ndig och utvecklande fakta i sina bera?ttelser. Eleverna bygger da?rmed upp sitt eget la?romedel genom att leta fakta, fa? struktur genom Makete-metoden och slutligen krydda med fantasi.

Eftersom eleverna ser mycket pa? film ka?nner de igen sig i uppla?gget. Lektionerna blir roliga, resultatet bra och barnen upplever att de lyckas. Att skriva a?r inte la?ngre na?got hinder fo?r eleverna. Ba?de eleverna och sko- lan uppna?r sina ma?l."

Elisabet Gro?nte, specialpedagog, Svarta?skolan, Aneby


Lnk till specialpedagog Kerstin Andersson, Svensho?gskolan Lund som bera?ttar om MaketeMetoden I Pennva?ssareni Lund.
https://www.youtube.com/watch?v=OqUKG2SIzFo

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvssaren ges ut p Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nsta niv!

Prenumerera p Inspirationsbrev - skrivtips, tvlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Frfattarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grnte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications