Hinderbana och Spänning

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

 

kurva_urban_nordgrd094.jpg

 

Bild: Dramaturgisk kurva - som Urban Nordgård tecknade den 1993

Befolkad dramaturgisk utvecklingskurva

I MaketeMetoden förklaras den dramatiska berättelsen md hjälp av en befolkad dramaturgisk kurva, en hinderbana. Huvudkaraktären är löparen som vill ta sig från start till mål men möter hinder på vägen. Publiken i biosalongen väntar andlöst - hur ska det gå?

hinderbanaberg_ny001.jpg

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Studentlitteratur 2002

Hinder med lösningar skapar spänning

Spännande händelser skapas med hjälp av hinder och lösningar. Hindren och lösningarna är alltid kopplade till huvudkaraktärens mål och till huvudkonflikten. Vi måste få följa huvudkaraktären hela vägen fram till slutpunkten för att få veta hur det går. Varje hinder på vägen mot målet får sin lösning - en nödvändighet för att berättelsen ska kunna fortsätta.

MaketeMetoden sätter huvudkaraktären och inte händelserna i första rummet. Denna ordning kan upplevas bakvänd men gör att nybörjaren eller de osäkre kommer igång att skriva utan problem.

Gå över gatan

Ett enkelt sätt att visa berättelsens olika delar - början mitt och slut - är att krympa den till en gatas bredd. Inspirationen kommer från dramaturgen Ola Olsson. Han använde sig av den krympta berättelsen för att blivande manusförfattare skulle ana helheten och strukturen. Ola Olsson undervisade på Dramatiska Institutet under 70-talet.

Gå-över-gatan-övningen är i Pennvässaren illustrerad, anpassad och vidareutvecklad för att den ska passa alla, även de allra yngsta.

Gatancirkel_MB028

Bild: Gå-över-gatan/© Veronica Grönte & Argument Förlag

Huvudkaraktären har ett mål

Huvudkaraktärens mål, slutpunkten i berättelsen, planeras redan från början och huvudkaraktären måste naturligtvis finnas med i hela berättelsen, ända fram till slutet. Övningen betonar huvudkaraktärens vilja att kämpa för att nå sitt mål. Om hindret mitt i berättelsen skulle vara så allvarligt att huvudkaraktären dör, ja - då slutar berättelsen och detta får inte hända! Huvudkaraktären måste komma i mål - eller i alla fall komma så nära det någonsin går. VI måste få svar på vår "Hur ska det gå-fråga" men inte förrän berättelsen är slut.

Huvudkaraktären har en drivkraft

Konflikten och dess funktion, förklaras inte i "gå-över-gatan-övningen" utan det väsentliga är här att fokusera på huvudkaraktärens drivkraft. Huvudkaraktären vill få ett behov tillfredsställt, ett uppdrag utfört eller en utmaning avklarad - ett mål uppnått.

Skriv ut smakprov ur Pennvässaren

Här kan du läsa mera om hur du kan arbeta med hinderbanan och Gå-över-gatan-övningen i klassrummet.
Skriv ut ett smakprov ur Pennvässaren.

Korta spännande berättelser - en bra början

Korta spännande berättelser - med endast 4 meningar känns befriande att skapa. En enda mening till start, hinder, lösning och mål. Hinderbanan tillsammans med dessa korta berättelser utgör grunden i MaketeMetoden. Alla andra övningar utgår härifrån och alla övningar kan relateras till hinderbana/gå-över-gatan-övningen.

4-meningsberättelse med lyckligt slut

Den allra enklaste varianten:

Katten Mix började springa över gatan för att fånga råttan.
Huvudkaraktären vill något särskilt - har ett mål.

En bil stannade mitt framför Mix.
Ett hinder gör det omöjligt för huvudkaraktären att nå sitt mål.
Mix kröp under bilen.
Hindret får en lösning. Huvudkaraktären kan fortsätta mot sitt mål.

Mix fick tag på råttan. Mums!
Huvudkarakären når sitt mål. Lyckligt slut.

4-meningsberättelse med olyckligt slut

Katten Mix började springa över gatan för att fånga råttan.
Huvudkaraktären vill något särskilt - har ett mål.
En bil stannade mitt framför Mix.
Ett hinder gör det omöjligt för huvudkaraktären att nå sitt mål.
Mix kröp under bilen.
Hindret får en lösning. Huvudkaraktären kan fortsätta mot sitt mål.

Mix kom över på andra sidan gatan, men råttan var borta...
Nytt hinder utan lösning. Huvudkarakären nådde inte fram till sitt mål. Olyckligt slut.

Berättar-10:an // 10-meningsberättelser

En berättelse kan skapas med hjälp av frågor. En presentation av huvudkaraktär och miljö inleder berättelsen. Historiens avslutande del är dramatisk.

10 frågor om ett djur blir spännande berättelse. Berättar-10:an
9 frågor om ett djur blir spännande berättelse. Berättar-9:an
10 frågor om en huvudkaraktär blir spännande berättelse. Berättar-10:an

Mera om korta berättelser.
Mera om arbetet med berättelser i förskolan.

 

Pennvässaren
sid 29 - Gå över gatan
sid 32 - Gå över gatan: eleverna dramatiserar / övn 11
sid 33 - Gå över gatan: Eleverna skriver / övn 12

Hinderbanan som en cirkel

Med hjälp av en cirkel förtydligas bilden av hinderbanan. Berättelsens röda tråd knyts ihop när huvudkaraktären nått sitt mål - när berättelsen är slut.

cirkel_docka_igelkott187_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 Bild: Hinderbanan som cirkel/
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Den röda tråden knyts ihop

När huvudkaraktären har knutit ihop den röda tråden vid målsnöret kan hon dra iväg mot ett nytt mål - och mot ett nytt och ett nytt och cirkeln fortsätter runt, runt, runt.

cirkell-nytt-ml_122k.jpg

 

 

 

 


Bild:
© Veronica Grönte & Argument Förlag
Illustratör: Tomas Karlsson

Berättelsen och livet

Berättelsens kurva och cirkel kan - om vi vill - överföras på vår personliga livsväg. Några av oss kan i så fall kanske lättare identifiera vår livsväg med en röd tråd på detta sätt.

rd_trd_spiral216.jpg

 

 

 

 

 

 

... eller så här?

rd_trd_spiral216_1_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden trasslar ihop sig ibland - men vi reder oftast ut den igen och kan på nytt hoppas att livet kan bli "bättre", att det kan finnas ett "lyckligt" slut.

Berättelsen - en kurva eller en spiral

Den dramaturgiska kurvan eller spiralen kan hjälpa oss att tro på våra möjligheter att komma vidare och utvecklas.  Mer om den "befolkade" dramaturgiska kurvan i avsnittet Livskunskap.

befolkad_kurva_2093.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/
© Veronica Grönte & Argument Förlag

Pennvässaren
sid 44 - Den röda tråden / övn 14
sid 50 - Hinderbanan som cirkel / övn 15
sid 239 - Huvudkaraktären måste i mål          
sid 240 - Byt ut huvudkaraktåären vid hindret / 74

sid 36 - Skapa hinder / övn 13
sid 59 - Hinderdikt / övn 19
sid 306 - Sagan om Valle - analys

sid 226 - Skapa en lång berättelse tillsammans / övn 71
sid 227 - Korta kapitel blir lång berättelse / övn 72
sid 260 - Dramaturgin och livsprocessen / övn 85

Till flera av övningarna finns kopieringunderlag.

 

Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolan här.

Makete-metodens material och upphovsrätten

Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Skrivboken.nu

Bli provmedlem på Skrivboken.nu - en författarskola för alla åldrar.

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska/grundskolan

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.

Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

Text och teckningar i färg © Veronica Grönte  2002 och 2007
Svartvit teckning © Tomas Karlsson 2002

 


Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications